บริษัท ซันตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

SUNTORY (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ซันตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105554120244) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/9/2554 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1408/45 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105554120244
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/9/2554 พ.ศ.
(12 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/9/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง