บริษัท มาร์ช ทิคเก็ต เซ็นเตอร์ จำกัด

MARCH TICKET CENTER CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554114155
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/8/2554 พ.ศ. (12 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/8/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 245 ซอยประชาอุทิศ 76/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง