บริษัท ดรีม เดสติเนชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด

DREAM DESTINATION HOLIDAY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554109321
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2554 พ.ศ. (12 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/8/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 5/86 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง