บริษัท โคคันโด (ไทยแลนด์) จำกัด

KOKANDO (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท โคคันโด (ไทยแลนด์) จำกัด (ID: 0105554109216) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/8/2554 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 49/16 หมู่ที่ 4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105554109216
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/8/2554 พ.ศ.
(12 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/8/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง