บริษัท วิซบุ๊คกิ้ง จำกัด

WIZ BOOKING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554108929
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2554 พ.ศ. (12 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/8/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1529/697 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง