บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูจิเทล จำกัด

SECURITY FUJITEL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554016099
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2554 พ.ศ. (13 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/2/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 31/3 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง