บริษัท ซี 13 คอร์ปอเรชั่น จำกัด

C 13 COOPERATION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554013251
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2554 พ.ศ. (13 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/1/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 420/16,420/17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป