บริษัท แทนไท อินเตอร์เทรด จำกัด

TANTHAI INTERTRADE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554008932
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2554 พ.ศ. (13 ปี 5 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/1/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 69/5 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง