บริษัท พริตตี้ เกิร์ล (ไทยแลนด์) จำกัด

PRETTY GIRL (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554008916
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2554 พ.ศ. (13 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
20/1/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 184/69 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป