บริษัท ท็อปสตาร์ ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

TOPSTAR LIGHTING (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553154901
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/12/2553 พ.ศ. (13 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/12/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 103 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง