บริษัท พิงค์ เพลชัวร์ แคปปิตอล จำกัด

PINK PLEASURE CAPICAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553100240
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2553 พ.ศ. (13 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
18/8/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ชั้น 26 ห้องที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ