บริษัท ชรูติ สยาม เทรดดิ้ง จำกัด

SHRUTI SIAM TRADING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553096871
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2553 พ.ศ. (13 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/8/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12 ชั้น 4 ห้อง 401 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ