บริษัท โกโตบูกิ เจมส์ จำกัด

KOTOBUKI GEMS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553096609
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/8/2553 พ.ศ. (13 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
9/8/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 588 อาคารเจ.เจ.มอลล์ ชั้น เอฟ ห้อง เอฟ 64 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ