บริษัท บลูสเปียร์ จำกัด

BLUESPEAR COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553046695
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/4/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 275/1-2 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า