บริษัท พิรุฬห์วัฒน์ จำกัด

PIRUNEWATT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553046385
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/4/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 461 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า