บริษัท คริสเตียน เดนเฮส จำกัด

CHRISTIAN DENHEZ CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553044668
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 189/55 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า