บริษัท ยูสด์ โคล จำกัด

USED CLOH CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553044391
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
29/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 39 ชั้นที่ 2 ตรอกโรงพิมพ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า