บริษัท อาร์ทแวร์ จำกัด

ARTWARE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553043955
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
29/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 104 ซอยรามคำแหง 64/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า