บริษัท มิตรา โคลทธิ่ง จำกัด

MITRA CLOTHING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553042207
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 31/89 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า