บริษัท พลาสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด

PLASTAR CORPORATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553040689
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 156 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-16 แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า