บริษัท เอซีบีดี จำกัด

ACBD COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553040077
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
22/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 251/195 ซอยรามคำแหง112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า