บริษัท อี. มูลลักษ์ จำกัด

E.MOOLAX CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553039877
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
19/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 143/14 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า