บริษัท สิริกุลอีเล็คทริค เซ็นเตอร์ จำกัด

SIRIKUL ELECTRIC CENTER CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553000733
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2553 พ.ศ. (14 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/1/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 156 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน