บริษัท โกลบอล แคมปัส จำกัด

GOLBAL CAMPUS CO.,LTD.

บริษัท บริษัท โกลบอล แคมปัส จำกัด (ID: 0105552133861) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/12/2552 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 200/115 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105552133861
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/12/2552 พ.ศ.
(14 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/12/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง