บริษัท คุณวิน จำกัด

KUNWIN CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552087649
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2552 พ.ศ. (14 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/8/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 489/44 หมู่ที่ 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์