บริษัท พีค อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

PEAK INTERTRADE AND SERVICE CO.,LTD.

บริษัท บริษัท พีค อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105552072731) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/7/2552 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 77/3 หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105552072731
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/7/2552 พ.ศ.
(14 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
22/7/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง