บริษัท มั่งมี ศรีสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

MANG MEE SRISUK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552058096
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2552 พ.ศ. (14 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
16/6/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 300/114 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์