บริษัท วรวรรณวัฒนา จำกัด

WARAWANWATANA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552057332
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2552 พ.ศ. (15 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
15/6/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1410/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม