บริษัท พรีเมียร์ ซอสเซจ จำกัด

PREMIER SAUSAGE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552040561
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2552 พ.ศ. (15 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
27/4/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ คืนสู่ทะเบียน
ที่ตั้ง 4/2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 10 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์