บริษัท วินเทจ ซีเลคชั่น จำกัด

VINTAGE SELECTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552033816
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2552 พ.ศ. (15 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
31/3/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 374/17 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์