บริษัท เทียน เฉิน อินเตอร์ เทรด จำกัด

TIAN CHERN INTER TRAD CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552025619
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2552 พ.ศ. (15 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/3/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4/203 อาคารชุดเดอะ ทรีโอ การ์เด้น ชั้นที่ 15 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์