บริษัท เค.ทรี คอมพลีท จำกัด

K.TREE COMPLETE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552020943
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
27/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 250/302 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป