บริษัท ง้วนเจริญนำเข้า และ ส่งออก ( 2009 ) จำกัด

NGUAN CHAROEN IMPORT AND EXPORT (2009) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552020617
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
26/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 833 อาคารกรุงทองพลาซ่า ชั้นบี ห้องเลขที่ 08 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป