บริษัท เอ็มเพรส อาร์ท แอนด์ คราฟท์ จำกัด

EMPRESS ARTS AND CRAFTS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552020561
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 320 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป