บริษัท กล้วยไม้งาม จำกัด

BEAUTIFUL ORCHID CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552019619
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 53/266 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป