บริษัท เซ้าเทิร์นซี เทรเช่อร์ จำกัด

SOUTHERN SEAS TREASURES CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552019074
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
24/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 696/55 อาคารเอสสยามคอนโดทาวน์ ชั้นที่ 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป