บริษัท เท็นเซ็ท จำกัด

TENSET CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552018043
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
20/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 555/8395(2395) ชั้นที่ 2 อาคารประตูน้ำเซ็นเตอร์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป