บริษัท นอร์วานา คอร์ปอเรท จำกัด

NORWANA CORPORATE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552017403
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 222/132-133 หมู่ที่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป