บริษัท บางกอก โนเบิล เทรดดิ้ง จำกัด

BANGKOK NOBLE TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552016717
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 814 ซอยเอกชัย 46 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป