บริษัท ซีพีเอสเค เทรดดิ้ง แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด

CPSK TRADING AND SHIPPING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552004930
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2552 พ.ศ. (15 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
16/1/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3241 บอสส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 502 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์