บริษัท ไพรม์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

PRIME SOLUTION INTERNATIONAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551134678
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2551 พ.ศ. (15 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/12/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ยูนิต 15-07 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น