บริษัท สามพัฒนาก่อสร้าง จำกัด

SAM PATTANA CONSTRUCTION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551134627
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2551 พ.ศ. (15 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/12/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 18/17 ซอยบางเชือกหนัง 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น