บริษัท เอ็นทู จำกัด

N2 CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เอ็นทู จำกัด (ID: 0105551131288) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/12/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 212/231 หมู่ที่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551131288
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/12/2551 พ.ศ.
(15 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/12/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง