บริษัท ออล ไดเรคชั่น ทัวร์ จำกัด

ALL DIRECTION TOUR CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551130389
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/11/2551 พ.ศ. (15 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/11/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 5 ซอยรามคำแหง 164 แยก 9 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น