บริษัท ไทย ปาล์ม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

METALLURGIST CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ไทย ปาล์ม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ID: 0105551118231) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/10/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 28 หมู่ที่ 1 ถนนวิฑูรย์ดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551118231
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/10/2551 พ.ศ.
(15 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/10/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง