บริษัท ไทย-บรูไน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

THAI-BRUNEI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไทย-บรูไน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105551101664) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/9/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 120 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551101664
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/9/2551 พ.ศ.
(15 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/9/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง