บริษัท โพเมโล ฟูด จำกัด

PO ME LO FOOD CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551097705
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2551 พ.ศ. (15 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/8/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 98/6 ถนนหทัยราษฎร์ 8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์