บริษัท เอส เอ อาร์ เอ อินเตอร์เทรด จำกัด

S A R A INTERTRADE CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เอส เอ อาร์ เอ อินเตอร์เทรด จำกัด (ID: 0105551093769) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/8/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2258/183 อาคารริเวอร์เฮเว่น ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551093769
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/8/2551 พ.ศ.
(15 ปี 11 เดือน ที่แล้ว)
20/8/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง