บริษัท ตรีทัศ แอนทิค จำกัด

TREE THAS ANTIQUES COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551092614
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2551 พ.ศ. (15 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/8/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 3/16 หมู่ที่ 7 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์