บริษัท ยูไนเต็ด รีไซเคิล จำกัด

UNITED RECYCLE CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด รีไซเคิล จำกัด (ID: 0105551088471) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/8/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 555 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551088471
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/8/2551 พ.ศ.
(15 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/8/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง